Forum Velika Gorica
Za logiranje na forum kliknite na "Log in".
Za registraciju na forum kliknite na "Registration".
Ako ne želite da Vam ovaj prozor iskače kliknite na "Do not display this again".
Forum Velika Gorica
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue. 
Početna stranicaRegistracijaLogin

 

 3. Turopoljska fišijada

Go down 
Go to page : 1, 2, 3  Next
Autor/icaPoruka
JOSIPJOŽA
Boss
Boss
JOSIPJOŽA

Broj postova : 1957

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty06.09.10 17:14

Znam da je prošle godine fiš bio odli?an, uvjeren sam da i ove ne?e biti ništa lošiji nego prošle, nego samo bolji jer vjerojtano ?e biti više ekipa nego prošle godine a time i vjerojatnost da ?e biti još boljeg fiša, obzirom i na to da ih prošle godine nije vrijeme poslužilo i da su morali odgoditi fišijadu za naredni dan, ove godine je raniji termin i ve?a vjerojatnost da i vrijeme bude ljepše a fiš još bolji. Pohvala. 3. Turopoljska fišijada Icon_basketball 3. Turopoljska fišijada Icon_bounce

http://hns-vg.com/

Hrvatska nrodna stranka - liberalni demokrati Velike Gorice poziva vas na TRE?U TUROPOLJSKU FIŠIJADU natjecanje u tradicionalnom pripremanju ribljega paprikaša u nedjelju, 19. rujna 2010. godine (u slu?aju lošega vremena 26. rujna) s po?etkom u 10:00 sati na platou/dvorištu stare op?ine u Velikoj Gorici (Trg kralja Tomislava 4).

Organizator ?e osigurati: po 2 kg šarana svakoj prijavljenoj ekipi, a na dan natjecanja u 10,00 sati (radnu klupu, kruh, plasti?ne tanjure i žlice za degustaciju, pi?e po promotivnim cijenama, šator sa stolovima i klupama uz zabavni program, redarsku službu i protupožarnu opremu, prigodne nagrade za tri prvoplasirane ekipe, javno oglašavanje i medijsko pra?enje manifestacije.

Svaka prijavljena ekipa mora osigurati:
kotli? i svu potrebnu opremu za kuhanje fiša, sve dodatke za kuhanje i dodatnu koli?inu ribe po želji, besplatnu degustaciju za posjetitelje.

Prijavite svoju ekipu faxom na broj: 6225 439 ili mailom na \n
hns-vg@hi.t-com.hrOva email adresa je zašti?ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju?ili Javascript. Sve informacije na tel: 098.696481.


Prijave se primaju do utorka, 14. rujna 2010. godine.
PRAVILA TRE?E TUROPOLJSKE FIŠIJADE 2010.
1. Organizator Turopoljske fišijade (dalje: Fišijada) je Podružnica HNS-a Velika Gorica (dalje: Organizator).
2. Fišijada je natjecanje u tradicionalnom pripremanju ribljega paprikaša.
3. Fišijada ?e se održati u nedjelju, 19. rujna 2010. godine na platou kod stare op?ine u Velikoj Gorici (Trg kralja Tomislava 4). U slu?aju vremenskih nepogoda ili nekih ozbiljnih tehni?ko-organizacijskih razloga organizator zadržava pravo promjene datuma i mjesta održavanja o ?emu je dužan sve natjecateljske ekipe obavijestiti najkasnije u ?etvrtak, 16. rujna 2010. godine.
4. Pravo sudjelovanja imaju ekipe s podru?ja Republike Hrvatske koje se na propisanoj prijavnici uredno prijave organizatoru najkasnije do utorka, 14. rujna 2010. godine i potpisom svoga voditelja potvrde prihva?anje Pravila Turopoljske fišijade.
5. Ekipa može imati najmanje jednoga, a najviše tri ?lana, uklju?uju?i i voditelja ekipe. Voditelj ekipe mora biti punoljetna osoba. Ekipa može promijeniti svoj sastav i voditelja ekipe najkasnije do trenutka ždrijebanja, o ?emu je dužna obavijestiti Organizatora prije samoga ždrijebanja.
6. Zbog ograni?enja koje postavljaju prostorni uvjeti mjesta održavanja Organizator pridržava pravo uskratiti prijavu i sudjelovanje ekipi u slu?aju da je do toga ?asa ve? prijavljeno 25 ekipa. U tome slu?aju prekobrojne ekipe se stavljaju na listu ?ekanja, a redom kako su se javljale njihova prijava ?e se aktivirati u slu?aju da neka od ranije prijavljenih ekipa odustane od sudjelovanja do ?etvrtka, 16. rujna u 12 sati, o ?emu ?e Organizator odmah obavijestiti slijede?u ekipu na ?ekanju i ponuditi joj sudjelovanje.
7. Nepotpunom i nevaže?om prijavom smatrat ?e se one prijave koje ne sadrže sve propisane podatke u prijavnici.
8. Organizator je dužan objaviti popis ekipa koje ?e se natjecati prije po?etka same Fišijade i dostaviti ga svim ekipama.
9. Raspored ekipa po natjecateljskim mjestima Organizator ?e utvrditi ždrijebom na dan održavanja Fišijade u 10,00 sati na mjestu održavanja Fišijade.
10. Organizator se obvezuje pribaviti dozvolu za korištenje javne površine od nadležnoga upravnoga tijela Grada Velike Gorice te prijaviti javni skup prema propisima za održavanje javnih okupljanja.
11. Organizator se obvezuje osigurati ekipama:
· po cca 2 kg o?iš?enog šarana svakoj prijavljenoj ekipi,
· radni stol s klupicom, ozna?en brojem natjecateljskoga mjesta,
· kruh, plasti?ne tanjure i žlice za degustaciju,
· pi?e po promotivnim cijenama,
· šator sa stolovima i klupama za posjetitelje Fišijade, uz zabavni program,
· redarsku službu i protupožarnu opremu,
· prigodne nagrade za tri prvoplasirane ekipe,
· javno oglašavanje i medijsko pra?enje manifestacije.12. Ekipe se obvezuju:
· uplatiti kotizaciju Organizatoru u iznosu od 100 kuna prilikom predaje prijavnice, a najkasnije prije po?etka ždrijeba,
· osigurati i koristiti ?ista i uredna pomagala, odnosno kotli? i svu potrebnu opremu za kuhanje fiša (uklju?uju?i i izvor zagrijavanja kotli?a),
· vatrootpornu podlogu na kojoj ?e ložiti vatru u slu?aju da ?e svoj kotli? zagrijavati vatrom na drva;
· osigurati sve dodatke za kuhanje (uklju?ivo i vodu) kao i dodatnu koli?inu ribe po želji,
· doli?no se ponašati za ?itavo vrijeme odvijanja Fišijade prema svim natjecateljima, predstavnicima Organizatora, ?lanovima žirija i posjetiteljima Fišijade,
· o?istiti prostor kojega su koristile nakon završetka Fišijade i sav otpad odložiti u najlonske vre?e koje ?e osigurati Organizator.
13. Svaka ekipa potpisivanjem prijavnice preuzima potpunu odgovornost za zdravstvenu ispravnost svoga fiša.
14. Natjecateljskim ekipama je dozvoljeno donijeti gotove ili polugotove pripravke za fiš (o?iš?enu, odležanu (pacanu) i za?injenu dodatnu koli?inu ribe po želji, gotove mješavine za?ina, pripremljene umake, nasjeckani luk, kuhani prilog (tijesto, žgance i sl.).
15. Ekipama je dozvoljeno posjetiteljima Fišijade dijeliti promotivne materijale kao i recepte za fiš i sli?na jela te im omogu?iti degustaciju pripravljenoga fiša bez naknade.
16. Ekipama je preporu?eno na Fišijadu pozvati svoje prijatelje i omogu?iti im degustaciju pripravljenoga fiša.
17. Organizator ?e imenovati stru?ni žiri Fišijade od 3 (tri) ?lana. Ni jedan ?lan stru?noga žirija ne smije biti u bližim rodbinskim vezama s ni jednim ?lanom ekipa koje se natje?u, o ?emu potpisuje posebnu izjavu.
18. Žiri ?e ocijeniti sve fiševe po istoj metodi i kriterijima i to prema redoslijedu utvr?enom ždrijebom. Svaki ?lan žirija ?e na posebni obrazac unijeti svoju ocjenu u rasponu od 10 do 50 bodova i to za slijede?e kategorije ocjenjivanja: miris, boju, okus, gusto?u i ukupan dojam. Obrazac s ukupnim zbirom ocjena za svaku pojedina?nu ekipu predat ?e predsjedniku žirija. Kona?na ocjena ?e se dobiti zbrajanjem ukupnih pojedina?nih bodova ?lanova žirija. Poredak se utvr?uje od najviše prosje?ne ocjene na dolje. Pobjedni?ka ekipa je ona koja sakupi najvišu prosje?nu ocjenu. U slu?aju da više ekipa ima jednak broj bodova prednost na ljestvici poretka ima ona ekipa ?iji je fiš dobio ve?u prosje?nu ocjenu u kategoriji ukupnoga dojma, a ako je i tada izjedna?ena ocjena prednost se dobiva obzirom na višu prosje?nu ocjenu iz kategorije okusa.
19. Žiri ?e objaviti samo kona?nu listu poretka zajedni?ki potpisanu od sva tri ?lana žirija.
20. Dok traje ocjenjivanje fiša voditelj ekipe je obvezan biti uz kotli?.
21. Voditelj ekipe sam iz kotli?a zahva?a i u ?istim posudicama poslužuje koli?inu dostatnu za kušanje i ocjenjivanje od strane ?lanova žirija i to bez priloga.
22. Sve natjecateljske ekipe dužne su poštovati program i satnicu Fišijade.
23. Organizator može diskvalificirati natjecateljsku ekipu prije i u tijeku Fišijade ukoliko prekrši Pravila Fišijade.
24. Satnica Fišijade:
10,00 – ždrijeb rasporeda natjecateljskih ekipa po lokacijama za kotli?e
do 10, 30 – postavljanje kotli?a i ostale potrebne opreme
10,30 – po?etak kuhanja od 12,30 – ocjenjivanje
14,00 – proglašenje pobjednika u šatoru i dodjela prigodnih nagrada.
PRIJAVNICA ZA TRE?U TUROPOLJSKU FIŠIJADU
natjecanje u tradicionalnom pripremanju ribljega paprikašau Velikoj Gorici 19. rujna 2010. godine
NAZIV EKIPE: ______________________________________________
VODITELJ EKIPE: ______________________________________________
?LANOVI EKIPE: ______________________________________________
______________________________________________
MOB. ZA KONTAKT: ____________________________________________
Ovim izjavljujem da sam kao voditelj ekipe suglasan s pravilima Tre?e turopoljske fišijade:
Potpis: _______________________________
Dostaviti faxom na 6225 439 ili na e-mail: \n
hns-vg@hi.t-com.hrOva email adresa je zašti?ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju?ili Javascriptnajkasnije do utorka, 14. rujna 2010. godine.

Nepotpune prijavnice ne?e se smatrati valjanima.


[Vrh] Go down
Rožica-ljutibijes
Boss
Boss
Rožica-ljutibijes

Broj postova : 1353

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty06.09.10 17:41

Nedavno pročitah: HNS donosi dašak mora

http://www.vgdanas.hr/default.aspx?Content=1486

ma i komentare ispod članka:


Marjan

Citat :

Da
i ja bi kuho da imam primanja ko Beus saborska plaćica plus ostale
dužnosti u Saboru:
potpredsjednik Odbora za rad i socijalno partnerstvo, član Odbora za
zdravstvo i socijalnu skrb, član Odbora za međuparlamentarnu
suradnju,član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, član
Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri
Interparlamentarnoj uniji,... koliko je to tisuća kuna i koliko bi vam
ja dragi goričani brudeta napravio....
cool
Citat :

@flick
- mmmmmmmmm, mljac

@Marijan - kako si to lijepo pobrojao, izgleda neki sposoban dečko, zar
ne?

Hih, ma brudet treba znati napraviti. Nije brudet sve što se zove
brudet. Dakle, uz sve pobrojano gore, dečku dodati i - "majstor od
brudeta"

i slatko sam se nasmijala.

Vjerujem da će događaj - organizacija fišijade proći kao i uobičajeno kada to osmisli i organizira HNS-Velika Gorica, svakako bi se trebalo potruditi nazočiti manifestaciji a bi mi se htjelo i kušati taj fiš 3. Turopoljska fišijada Icon_smile 3. Turopoljska fišijada Icon_bounce
[Vrh] Go down
JOSIPJOŽA
Boss
Boss
JOSIPJOŽA

Broj postova : 1957

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty13.09.10 23:03

[Vrh] Go down
plemenitašica
Expert
Expert
plemenitašica

Broj postova : 2046

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty14.09.10 17:35

Nadam se da bu vrijeme OK. U svakom slučaju treba se bar navrnuti i probati.
[Vrh] Go down
Ante
Admin
Admin
Ante

Broj postova : 2140

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty16.09.10 10:10

Najavljuju ružno vrijeme
[Vrh] Go down
Rožica-ljutibijes
Boss
Boss
Rožica-ljutibijes

Broj postova : 1353

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty17.09.10 22:50

Ante je napisao/la:
Najavljuju ružno vrijeme

No, da čujem od nekoga iz HNS-a - najbolje stranke za Turopolje, bude li što od najavljene fišijade obzirom na vremensku prognozu kakvu najavljuju za Goricu Sad

http://prognoza.hr/tri_karta.php?id=tri&param=Zagrebacka&code=Velika_Gorica

Molim informacije i hvala flower
[Vrh] Go down
JOSIPJOŽA
Boss
Boss
JOSIPJOŽA

Broj postova : 1957

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty17.09.10 23:18

http://hns-vg.com/

Za sada nema još nikakvih novih informacija o odgađanju 3.Turopoljske fišijade.
Predpostavljam da će procjenu o održavanju/odgodi donijeti sutra, dakle Subota, kako vrijeme izgleda, kako je najavljeno za vikend i ta mogućnost mi izgleda moguća. Ali pričekajmo informaciju iz HNS-a. 3. Turopoljska fišijada Icon_basketball 3. Turopoljska fišijada Icon_bounce
[Vrh] Go down
Rožica-ljutibijes
Boss
Boss
Rožica-ljutibijes

Broj postova : 1353

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty17.09.10 23:32

Dobro, dobro, već sam tamo provjerila pa zato ovdje i pitam. Lijepo molim odmah po saznanju dajte javite ovdje. Jede mi se fiššššš! bounce bounce
[Vrh] Go down
JOSIPJOŽA
Boss
Boss
JOSIPJOŽA

Broj postova : 1957

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty18.09.10 10:26

Koliko mogu vidjeti na FB stranicama HNS je 3.Turopoljska fišijada odgođena za iduću nedjelju 26.09.2010. zbog vremenskih uvjeta i prognoze za ovaj vikend s kišom.
Vjerojatno će stići i obavijest na web stranice HNS-a Velika Gorica.

https://www.facebook.com/group.php?gid=74540959260&ref=ts
[Vrh] Go down
JOSIPJOŽA
Boss
Boss
JOSIPJOŽA

Broj postova : 1957

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty18.09.10 11:28

http://hns-vg.com/

ODGODA TREĆE TUROPOLJSKE FIŠIJADE

Zbog lošeg vremena TREĆA TUROPOLJSKA FIŠIJADA odgađa se za nedjelju, 26. rujna 2010. Ispričavamo se zbog eventualnih problema i vidimo se sljedeće nedjelje.

HNS Velike Gorice
[Vrh] Go down
Ante
Admin
Admin
Ante

Broj postova : 2140

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty22.09.10 1:57

www.hns-vg.com

Zbog izvanredne situacije u brojnim turopoljskim naseljima uzrokovane poplavom do daljnjeg se odgađa TREĆA TUROPOLJSKA FIŠIJADA. O naknadnom datumu održavanja fišijade obavijestit ćemo javnost na vrijeme.


HNS Velike GoriceBaš ih nešto ne ide.


[Vrh] Go down
plemenitašica
Expert
Expert
plemenitašica

Broj postova : 2046

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty22.09.10 9:24

Ante je napisao/la:
www.hns-vg.com

Zbog izvanredne situacije u brojnim turopoljskim naseljima uzrokovane poplavom do daljnjeg se odgađa TREĆA TUROPOLJSKA FIŠIJADA. O naknadnom datumu održavanja fišijade obavijestit ćemo javnost na vrijeme.


HNS Velike Gorice

Baš ih nešto ne ide.

Pa i logično je da odgode ovu vrstu zabave. Mi u VG bi se častili, a na 4 km od nas su ljudi zatočeni u kućama, nemaju struju, vodu, hranu, ne mogu zbrinuti niti sebe, a bome niti jadne životinje.
[Vrh] Go down
JOSIPJOŽA
Boss
Boss
JOSIPJOŽA

Broj postova : 1957

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty02.10.10 13:45

Ima li kakvih informacija, hoće li biti i kada će biti?
Jede mi se, neki dobar fiš. Basketball bounce
[Vrh] Go down
Ante
Admin
Admin
Ante

Broj postova : 2140

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty02.10.10 22:36

Bio sam na njihovim web stranicama. Još ništa.
[Vrh] Go down
JOSIPJOŽA
Boss
Boss
JOSIPJOŽA

Broj postova : 1957

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty05.10.10 12:15

Ante je napisao/la:
Bio sam na njihovim web stranicama. Još ništa.


Konačno, ipak ima fišijade, radujem se dobrom fišu, samo da ne bude opet kak im je krenulo u početku s odgodama. Basketball bounce

http://hns-vg.com/

3. Turopoljska fišijada 58724946
[Vrh] Go down
mariovg
Učenik
Učenik


Broj postova : 49

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty08.10.10 20:30
JUUUUUHUUUUUUU!!!!!!


ajmo F I Š I J A D A!!!!!

DAJ RIBU!!! lol! lol! lol!
[Vrh] Go down
Ante
Admin
Admin
Ante

Broj postova : 2140

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty10.10.10 22:28

Ekipa Otvorene računalne radionice Svi smo protiv iz Zagreba pobjednik je 3. Turopoljske fišijade u organizaciji velikogoričkog HNS-a. U njihovom kotliću našla se najbolja kombinacija mirisa, boja, okusa i gustoće, a i ukupan dojam prema ocjenjivačkom žiriju je bio najbolji.

Udruzi vinara i vinogradara Grozd iz V.Gorice i ove je godine prvo mjesto izmaklo za dlaku pa su ponovno osvojili drugo mjesto dok je treće mjesto pripalo Udruzi Remka iz Zagreba.

http://www.vgdanas.hr/odrzana-3-turopoljska-fisijada-1655.aspx

Iz trećeg pokušaja održana je treća Turopoljska fišijada u organizaciji velikogoričkoga HNS-a. Na već tradicionlano okupljanje odazvalo se 13 ekipa iz Velike Gorice, Kutine, Novske, Novog Zagreba, Dugog Sela, Siska i Lonjskog polja i dvije ekipe koje su se borile van konkurencije iz Sambora i Starih Mikanovaca koji su pripremili kotlovinu i čobanac.

http://hns-vg.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
[Vrh] Go down
plemenitašica
Expert
Expert
plemenitašica

Broj postova : 2046

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty11.10.10 0:50

Ante je napisao/la:

Iz trećeg pokušaja održana je treća Turopoljska fišijada u organizaciji velikogoričkoga HNS-a.

HNS - hvala na ručku.
Kotlovina je bila baš po mojem ukusu.
[Vrh] Go down
JOSIPJOŽA
Boss
Boss
JOSIPJOŽA

Broj postova : 1957

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty11.10.10 9:49

plemenitašica je napisao/la:

HNS - hvala na ručku.
Kotlovina je bila baš po mojem ukusu.

Kaj je to bila Fleischijada ili Fišijada?
[Vrh] Go down
plemenitašica
Expert
Expert
plemenitašica

Broj postova : 2046

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty11.10.10 13:51

JOSIPJOŽA je napisao/la:
plemenitašica je napisao/la:

HNS - hvala na ručku.
Kotlovina je bila baš po mojem ukusu.

Kaj je to bila Fleischijada ili Fišijada?

Na forumu je pisalo Fišijada. Ja sam se navrnula, fiš nisam jela jer bi se pobunio želudac, ali je sva sreća,
bila tamo i kotlovina koju sam probala.
Osim toga bilo je ljudi s kojima sam se rado pozdravila, malo porazgovarala, sve opušteno, ležerno, sunčano, sve us vemu izvrsno.
Jedino samo nas dvije komentirale da bi trebalo tu fišijadu prebaciti za proljeće jer je teško pogoditi dobro vrijeme.
Magla je jučer bila do podne.
[Vrh] Go down
mariovg
Učenik
Učenik


Broj postova : 49

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty11.10.10 14:24

[Vrh] Go down
Goran
Admin
Admin
Goran

Broj postova : 130

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty11.10.10 14:30

baš bi bilo super kad bi se autori političkih i "političkih" članaka usudili potpisati svojim imenom i prezimenom... Smile

_________________
3. Turopoljska fišijada Sigpic4006_3
[Vrh] Go down
plemenitašica
Expert
Expert
plemenitašica

Broj postova : 2046

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty11.10.10 14:58

mariovg je napisao/la:
o fišijadi možete čitati i na: link

Da, baš si sad mislim koga sam ja onda tamo vidjela.
Možda sam se zabunila, (moš mislit) ali vidjela sam vrh goričkog SDP.
Istina nisu kuhali, ali su se družili i zabavljali.
Tak da ovaj članak nije sasvim točno opisao događanje.
[Vrh] Go down
Rožica-ljutibijes
Boss
Boss
Rožica-ljutibijes

Broj postova : 1353

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty11.10.10 15:21

plemenitašica je napisao/la:
mariovg je napisao/la:
o fišijadi možete čitati i na: [url=http://www.mojagorica.com/hns-ova-fisijada-bez-sdp-a/
http://www.mojagorica.com/hns-ova-fisijada-bez-sdp-a/[/quote[/url]]

Da, baš si sad mislim koga sam ja onda tamo vidjela.
Možda sam se zabunila, (moš mislit) ali vidjela sam vrh goričkog SDP.
Istina nisu kuhali, ali su se družili i zabavljali.
Tak da ovaj članak nije sasvim točno opisao događanje.

Jest da imam "pomoćne oči", ali zašto sam i ja vidjela onda tamo ljude iz goričkog SDP i dosta njihovih simpatizera, hm...???

A bogme sam vidjela i ljude iz vrha stranke HNS-a (ma ne vjerujem da sam baš toliko slijepa i bedasta, pa su me pozdravili).

I ne samo to, "bila je i gužva", muzika kako se šika, pjesma, ples, a bilo je i dost toga za birati za jesti i piti.

E pa ove neistine su u članku ipak zločesto i namjerno napisano.

Jao, da se i ja zahvalim HNS-u na dobrom ručku (naravno i fiiiša i kotlovine) - po volji i koliko sam htjela i trebala. Pa na kraju i kolači i druge specifične delicije, njam, njam - bravo HNS Very Happy Smile Smile
[Vrh] Go down
JOSIPJOŽA
Boss
Boss
JOSIPJOŽA

Broj postova : 1957

3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty11.10.10 15:31

plemenitašica je napisao/la:
mariovg je napisao/la:
o fišijadi možete čitati i na: http://www.mojagorica.com/hns-ova-fisijada-bez-sdp-a/[/quote]

Da, baš si sad mislim koga sam ja onda tamo vidjela.
Možda sam se zabunila, (moš mislit) ali vidjela sam vrh goričkog SDP.
Istina nisu kuhali, ali su se družili i zabavljali.
Tak da ovaj članak nije sasvim točno opisao događanje.
Ovaj članak je čisto podmetanje, iznošenje neistina i laži, naime imam pouzdane informacije da je tamo bilo rukovodstvo SDP ali i HSLS kao uostalom i mnogi članovi i simaptizeri tih ali i drugih goričkih političkih stranaka pa čak i HDZ-ovci koji su se koliko čujem lijepo družili.
Na ovaj način pokušavati umanjiti uspjelu Turopoljsku fišijadu HNS je glupo i licemjerno, osim toga tamo su bili živi svjedoci, posjetitelji, sugrađanke i sugrađani koji čitaju i ove forume, tak da to nije ni potrebno puno naglašavati.

Meni ovo sliči na jal i ljubomoru na još jednu uspjelu akciju HNS-a. Laughing
[Vrh] Go down
Sponsored content
3. Turopoljska fišijada Empty
PostajNaslov: Re: 3. Turopoljska fišijada   3. Turopoljska fišijada Empty

[Vrh] Go down
 
3. Turopoljska fišijada
[Vrh] 
Stranica 1 / 3.Go to page : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
Forum Velika Gorica :: Domaće teme :: Događaji-
Forum(o)Bir: